ข้อกำหนดการยกเว้นการรับประกันสินค้า
  • มีสภาพที่เกิดจากการใช้งานผิดปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  • ทางบริษัท ฯ ไม่ให้การรับประกัน สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, น้ำเข้า เป็นต้น ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • ทางบริษัท ฯ ไม่ให้การรับประกันร่องรอยการขูดขีด ถลอกบริเวณภายนอกอื่นๆที่มิได้ทำให้ความสามารถในการใช้งานผิดปกติเสียไป
  • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากซอฟแวร์ หรือระบบปฏิบัติการที่ผิดปกติอันมีสาเหตุมาจาก ระบบ Lan System, Internet และโทรศัพท์ กรณีเข้าตรวจเช็คบริษัท ฯ ขอคิดค่าดำเนินการ
  • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน ที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ
Some applications are not available in all areas. Application availability is subject to change.
Copyright © 2014 Digitalfocus Inc. All rights reserved By Aun viwat. Digitalfocus Store Site Map
สนใจสินค้าและบริการ สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02-7339071-4